Последние статьи

Педагогічна освіта в Сполученому Королівстві

Шрифт:

Протягом останніх років відбулися значні зміни у сфері педагогічної освіти Сполученого Королівства, які були спрямовані на поліпшення доступності та надання більш практичної спрямованості освіті. Існують різноманітні шляхи підготовки педагогів і для багатьох з них практичний шкільний досвід стає основою. Власне школи несуть значну відповідальність за планування та організацію педагогічних навчальних курсів, а також за набір, підготовку та оцінювання студентів.

ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА В АНГЛІЇ ТА УЕЛЬСІ:

— Практично всі педагоги в Англії та Уельсі закінчують затверджений початковий навчальний курс, після чого отримують статус кваліфікованого педагога.
— Початкові курси підготовки педагогів запроваджуються університетами та іншими закладами вищої освіти, серед яких найбільшим є Відкритий університет.
— Консорціуми шкіл також пропонують курси для випускників вищих навчальних закладів.
— Люди, які не мають вищої освіти, як правило, здобувають кваліфікацію, проходячи три- або чотирирічні курси для отримання ступеня, на яких студенти водночас отримують теоретичні знання та професійну підготовку.
— Люди з вищою освітою, які бажають розпочати професійну діяльність, проходять однорічний курс удосконалення для отримання Педагогічного сертифіката (PGCE).
— Кваліфікованим педагогом можна також стати шляхом проходження курсів підвищення кваліфікації.
— Початкова педагогічна підготовка фінансується Агенцією педагогічної підготовки. Агенція несе відповідальність за акредитацію закладів, які пропонують початкову педагогічну освіту.
— В Уельсі фінансування початкової педагогічної освіти бере на себе Рада з питань фінансування вищої освіти в Уельсі, яка також несе відповідальність за акредитацію закладів.

ПРОГРАМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ (INSET):

Широка підтримка програм підвищення кваліфікації забезпечується з боку центрального уряду.

— Певні фонди виділяються школам на підвищення кваліфікації педагогів у рамках програми «Гранти для підтримки освіти та підготовки» (GEST).
— GEST – це уніфікована програма, яка поєднує в собі фінансування підготовки та інші форми підтримки освіти і таким чином полегшує розподіл фондів.
— Потреби програм підвищення кваліфікації зумовлені наявністю навчальних закладів, які запрошують відповідних спеціалістів (місцеві відділи освіти, вищі навчальні заклади) та незалежних консультантів.
— Навчальні заклади виділяють на програми підвищення кваліфікації до п’яти днів кожного року.

Сучасні тенденції в освіті Сполученого Королівства: останні події та дискусії.

Урядовий консультативний документ «Якість викладання у школах»

Всеохоплюючою метою Урядового консультативного документа є підвищення рівня викладання протягом наступних п’яти років. Основні аспекти:

Уряд будує свій підхід на шести засадах:

— Освіта буде одним з пріоритетних напрямів для уряду
— Політика уряду принесе користь багатьом, а не обмеженому колу людей
— Наголос робитиметься на рівні викладання, а не на структурі шкільної системи
— Уряд втручатиметься у справи тих шкіл, які не відповідають встановленим критеріям, і стимулювати провідні школи; ті школи, які не відповідають встановленим критеріям, будуть притягатися до відповідальності
— Уряд працюватиме в партнерстві з усіма відданими ідеї підвищення якості викладання

Молодші класи

— Мережа центрів підвищення якості викладання в молодших класах для розповсюдження досвіду викладання та навчання
— Ефективне оцінювання всіх дітей, що вступають до початкової школи
— Кількість учнів віком 5, 6 і 7 років не більше 30 у класі
— Щонайменше одна година на день присвячується вивченню письма та арифметики в усіх початкових школах
— Загальнонаціональні рекомендації та програми підготовки для всіх викладачів початкової школи стосовно викладання письма та арифметики
— Значний розвиток у галузі викладання математики та англійської мови

Підвищення рівня викладання

— Таблиці успішності у школах відображають рівень прогресу в навчанні та досягнень учнів
— Усі міські відділи освіти діятимуть відповідно до Плану розвитку, який буде узгоджено з міністерством освіти та працевлаштування і школами, які належать до його структури
— Міські відділи освіти здійснюватимуть масштабну підтримку управління школами
— OFSTED (Управління з питань стандартів у галузі освіти) удосконалюють процес інспектування шкіл

Підвищення ефективності викладання і навчання

— Учні в школах розподілятимуться на групи в залежності від здібностей
— Застосування інноваційних підходів до організації класів
— «Навчальні зони дії», які здійснюють цілеспрямовану підтримку там, де це є найнеобхіднішим
— Більш розвинуті технології зв’язку та інформаційні технології в межах чіткої загальнонаціональної стратегії
— Залучення шкіл до «Національної системи навчання», яка здійснює забезпечення сучасними навчальними та методичними матеріалами

Підтримка викладачів

— Вимога до всіх директорів, що призначаються на посаду вперше – наявність професійної директорської кваліфікації
— Курси підвищення кваліфікації загальнонаціонального рівня для діючих директорів
— Поліпшення якості підготовки викладачів
— Створення нової Загальної Ради з питань викладання

Підтримка учнів

— Підписання угоди між батьками та школою обов’язкове для всіх шкіл
— Загальнонаціональні рекомендації щодо домашніх завдань
— Мережа груп продовженого дня
— Поліпшення забезпечення батьків інформацією
— Краща підтримка учнів із складною поведінкою

Партнерство

— Чітко визначена і зрозуміла роль шкільних керівників та міських відділів освіти
— Справедлива та прозора система нараховування шкільних бюджетів
— Більше ініціативи на місцях щодо відкриття нових шкіл чи зміни розміру або профілю вже існуючих
— Більш справедливі шляхи розподілу місць у школах серед учнів з кращим інформаційним забезпеченням для батьків
— Відмова від часткового відбору на основі загальних академічних здібностей

Сучасні тенденції в освіті Сполученого Королівства: останні події та дискусії

Десять найважливіших завдань, які необхідно виконати Британському урядові для удосконалення системи освіти у Сполученому Королівстві:

1. Зменшення кількості учнів до тридцяти у класі для початкової школи
2. Розробка плану вдосконалення шкільної програми з основних предметів
3. Розробка системи інспектування шкіл
4. Піднесення значення місцевих відділів освіти
5. Залучення талановитих молодих учителів до викладання
6. Заснування Загальної Ради з питань викладання
7. Забезпечення дошкільної освіти для всіх чотирирічних дітей
8. Упровадження ширшої навчальної програми в галузі середньої освіти
9. Доповідь Деаринга стосовно вищої освіти (від 23 липня) та платня за навчання
10. Упровадження удосконалених професійних кваліфікацій в межах єдиної системи кваліфікації

Сучасні тенденції в освіті Сполученого Королівства: майбутня роль міських управлінь освіти
Уряд має намір надати школам якомога більше незалежності. Міські відділи освіти надаватимуть послуги, які не можуть бути наданими самими школами, та здійснюватимуть підтримку шкіл щодо підвищення рівня викладання.

Як і раніше, до функцій міських відділів освіти входитимуть:

— Організація навчального процесу за межами школи (наприклад, створення навчальних груп для учнів, виключених зі школи)
— Планування щодо наповненості шкільних місць, підвищення рівня відвідування і розгляд скарг від батьків
— Встановлення бюджету та контроль за видатками шкіл, які входять до структури міських відділів освіти
— Надання послуг окремим учням, наприклад, доставка або задоволення інших потреб
— Надання послуг та підтримки, а саме: надання порад школам, коли вони цього потребують, щодо вибору того чи іншого курсу підготовки або найму робітників
— Координація зв’язків між школами та підтримка нових ініціатив

Відповідальність за підвищення рівня викладання зберігається більшою мірою за самими школами. Міські відділи освіти виконують функцію допомоги школам шляхом:

— Забезпечення консультативного сервісу
— Розповсюдження інформації про виконану роботу з метою визначення кожного окремою школою власних шляхів удосконалення
— Виявлення шкіл, які не відповідають стандартам, або таких, які дають низький рівень освіти.

Необхідно, щоб міські відділи освіти ефективно виконувати свої функції. Уряд передбачає, що повинен бути розроблений кращий механізм гарантування якості роботи міських відділів освіти шляхом інспектування з боку Відділу з питань стандартів у галузі освіти (OFSTED). Уряд також вирішить, яким шляхом школи можуть брати безпосередньо участь у роботі міських відділів освіти.

Путівник у галузі шкільної освіти Сполученого Королівства: Гарантія якості та вдосконалення

Підвищення якості освіти і, відповідно, рівня отриманих знань – одна з найголовніших цілей уряду. Щоб переконатися, що ця мета досягається у Сполученому Королівстві, розроблено унікальну систему гарантування якості, яка відкрита для детального аналізу з боку громадськості.

ШКОЛИ В АНГЛІЇ

Управління з питань стандартів у галузі освіти (OFSTED) – урядовий відділ. Він не підпорядковується міністерству і після перевірки презентує доповідь щодо якості освіти, яка надається в державних школах, а також щодо стандартів навчання, які запроваджуються в цих школах.

— У кожній школі проводять інспекції один раз в чотири роки;
— Інспекції здійснюються групою незалежних інспекторів;
— Групою керує Зареєстрований інспектор. До складу групи належать професіонали (спеціалісти з окремих предметів), а також хоча б один представник, який не має професійного досвіду у викладанні чи управлінні школою;
— Групи інспекторів конкурують між собою щодо отримання контрактів на проведення інспекції у школах;
— Після отримання контракту і проведення інспекції доповідь надсилається у школу та в OFSTED;
— Цю доповідь пропонують на розгляд батьків, діти яких навчаються в даній школі, місцевих засобів інформації, бібліотек та місцевих підприємців;
— У відповідь на доповідь школа розробляє План роботи, який також пропонується на розгляд батьків.

ШКОЛИ В ШОТЛАНДІЇ ТА УЕЛЬСІ

— В Уельсі інспекції проводяться Головним інспектором її Величності в Уельсі;
— В Шотландії інспекції проводяться Інспектором її Величності;
— Інспекції проводяться не так часто, як інспекції в Англії та Уельсі, якими керує OFSTED;
— Існують два типи інспекції: загальна та поглиблена;
— Відповідний візит здійснюють через рік з метою перевірки прогресу у сферах, які були висвітлені в доповіді після інспекції.

ШКОЛИ В ПІВНІЧНІЙ ІРЛАНДІЇ

— В Північній Ірландії інспекції проводяться Інспектором в галузі освіти та підготовки спеціалістів;
— Усі школи інспектуються один раз протягом п’яти років;
— Доповідь після інспекції публікується.

Чим відрізняється нова система інспекції шкіл?

— Регулярне інспектування усіх шкіл (чотирирічний цикл);
— Інспекції проводять незалежні інспектори;
— Для отримання контракту на інспекцію необхідно виграти тендер у конкурсі;
— До кожної групи інспекторів входить один непрофесіонал;
— Інспекції проводяться згідно з опублікованою загальнонаціональною схемою;
— Батьків запрошують на збори до початку інспекції, а після її проведення їм надсилають остаточну доповідь у стислому вигляді;
— Контроль за якістю усієї системи знаходиться в руках незалежного урядового відділу (OFSTED).

Путівник у галузі освіти: Управління шкільною освітою.

В усіх навчальних закладах Сполученого Королівства, починаючи з тих, які дають загальну освіту, і закінчуючи закладами, які пропонують освіту на просунутому рівні, існує унікальна система, яка фактично повністю базується на самоуправлінні. Таким чином важливі рішення приймаються саме там, де це необхідно.

УПРАВЛІННЯ ШКОЛАМИ В АНГЛІЇ ТА УЕЛЬСІ

Школи, що належать до міських відділів освіти

— Усі школи, які підпорядковані міським управлінням освіти, самостійно керують власним бюджетом;
— Розподіл фондів міських органів освіти здійснюється переважно в залежності від кількості школярів, які навчаються у школі.
— В кожній підпорядкованій місцевим органам освіти школі є дирекція, до складу якої входять призначені представники місцевих органів освіти, вчителів та батьків, а також місцевої громадськості;
— До обов’язків дирекції школи належить планування витрат, а також основні роботи з підбору кадрів, включаючи призначення працівників та зміщення з посади.

Школи, які утримуються за рахунок грантів

— Школи, які базуються на самоврядуванні і які утримуються за рахунок грантів, отримують фінанси безпосередньо від центрального уряду.
— До складу дирекції школи, яка утримується за рахунок грантів, входять учителі, батьки та представники місцевої громадськості.
— Члени дирекції приймають усі рішення стосовно управління школою, найму працівників та оплати праці, а також несуть відповідальність за стан шкільних приміщень, включаючи купівлю і продаж земельних ресурсів.

УПРАВЛІННЯ ШКОЛАМИ В ШОТЛАНДІЇ

Школи, що належать до відділів освіти

— Державні школи в Шотландії фінансуються місцевими органами влади.
— Більшість шотландських шкіл мають шкільні органи управління, які складаються з обраного батьківського комітету, вчителів, а також представників громадськості, яка користується послугами школи.
— Шкільні органи управління підтримують зв’язки між батьками, школою і громадськістю.

Самоврядні школи

— В Шотландії існують два типи шкіл, які базуються на самоврядуванні і фінансуються безпосередньо центральним урядом.
— До складу дирекції подібних шкіл входять вчителі, батьки та представники місцевої громадськості.
— Члени дирекції приймають усі рішення стосовно управління школою, найму працівників та оплати праці, а також несуть відповідальність за стан шкільних приміщень, включаючи купівлю і продаж земельних ресурсів.

УПРАВЛІННЯ ШКОЛАМИ В ПІВНІЧНІЙ ІРЛАНДІЇ

Школи, що контролюються державою: школи, які утримуються за рахунок добровільних внесків та добровільні середні школи

— Школи, які утримуються за рахунок добровільних внесків та добровільні середні школи, як правило, фінансуються за рахунок громадських фондів.
— Такими школами керує директорат, який складають вчителі, батьки та представники місцевої громади.

Інтегровані школи, які утримуються за рахунок грантів

— Інтегровані школи, які утримуються за рахунок грантів, отримують фінанси безпосередньо від центрального уряду.
— До складу дирекції інтегрованої школи, яка утримується за рахунок грантів, входять вчителі, батьки та представники місцевої громадськості.

Путівник у галузі освіти Сполученого Королівства: Структура і фінансування шкільної освіти

Структура системи освіти в Сполученому Королівстві значно змінилася за останні вісім років, що було наслідком накреслених урядом завдань щодо поліпшення якості, урізноманітнення навчального процесу та тенденції зробити навчальні заклади більш доступними для студентів, батьків, робітників та платників податків.

Політичний та фінансовий аспекти в галузі освіти визначають чотири головні урядові відділи:

— Департамент освіти і працевлаштування (DfEE)
— Валлійський офіс відділу освіти (WOED)
— Шотландський офіс відділу освіти та промисловості (SOEID)
— Відділ освіти Північної Ірландії (DENI)

Вони розподіляють фінанси, виділені на освіту, прямо або опосередковано через інші органи, такі як місцеві управління освіти, агентства та ради з питань фінансування.

ШКОЛИ В АНГЛІЇ, УЕЛЬСІ ТА ШОТЛАНДІЇ

Школи, які утримуються місцевими органами освіти

В Англії, Уельсі та Шотландії більшість шкіл фінансується місцевими управліннями освіти – LEA (відповідно в Шотландії просто управління освіти — EA).

Школи, які утримуються за рахунок грантів

— В Англії школи, які утримуються за рахунок грантів, фінансуються безпосередньо центральним урядом.
— В Уельсі та Шотландії школи, які утримуються за рахунок грантів, фінансуються безпосередньо центральним урядом відповідно через Уельський офіс та Шотландський офіс відділу освіти і промисловості.

Постобов’язкові коледжі

— В Англії та Уельсі постобов’язкові коледжі фінансуються Радами з питань фінансування подальшої освіти.
— В Шотландії нема коледжів постобов’язкової освіти, тому що подібна освіта забезпечується в загальноосвітніх середніх школах.

ШКОЛИ В ПІВНІЧНІЙ ІРЛАНДІЇ

— В Північній Ірландії школи здебільшого фінансуються з державних фондів через п’ять Рад з питань освіти та бібліотечної справи;
— В Північній Ірландії існують також інтегровані школи, які утримуються за рахунок грантів і які приймають школярів-протестантів і римських католиків. Вони фінансуються урядом через відділ освіти Північної Ірландії (DENI).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *