Последние статьи

Алітерація

Шрифт:

Алітерація – це повтор приголосного звука на початку близько розташованих слів чи ударних складів. Вона часто зустрічається в англійській літературі у назвах книжок  Pride and Prejudice (Austen), в назвах періодичних видань (Tine Tots), в іменах казкових героїв (Mickey Mouse), при використанні парних однорідних членів речень у прслів’ях та приказках (To rob Peter, to pay Paul; tit for tat). Алітерація широко представлена у поемі Лонгфелло. Вона охоплює не тільки слова всередині одного рядка, але в декількох послідовних віршах, що описують якесь явище чи подію, підсилюючи наголос та допомагаючи виділити те чи інше слово.

В нашій роботі використовується більш широке розуміння значення слова „алітерація”, яке припускає крім повтору звуків на початку слова та складу повтор звуків  всередині і вкінці слів, тому що повтор звука в будь-якій позиції може набувати певне стилістичне значення. Крім того, аналіз особливостей використання алітерації у поемі не обмежується матеріалом індійських реалій та їх еквівалентів, а враховує алітерацію і в англійських словах, без участі яких неможливо було б скласти повне уявлення про роль алітерації у створенні поетичних образів у творі Лонгфелло.

Алітерація у поемі, головним чином, використовується для:

А) Підсилення ударних складів.

В умовах неримованого вірша вона може бути одним із компонентів, що підкреслюють метричну організацію вірша.

Б) Алітерація, що включає повтор звуків в будь-якій позиції дуже часто слугує для виділення ключового слова висловлення чи поверх фразової єдності.

Це досягається повтором в інших словах початкового звука чи звукосполучення ключового слова.

В) Алітерація може сприяти створенню ефекту звуконаслідування при правильному підборі звуків, що імітують крик та ричання тварин, плескіт води, шум листя на деревах, гуркоти грому.

І.Р. Гальперін розглядає алітерацію як музичний супровід думки автора і вважає, що алітерація може створювати фон, що викликає певні почуття – страху, тривоги, душевного болю, печалі, радості, суму і т. д. Ці можливості алітерації роблять її основним інструментом створення звукопису та звуконаслідування у поемі.

Акустичні властивості звука, що алітерується, можуть відповідати в значній мірі лексичному значенню слова чи точніше тим емоціям, яке воно викликає.

In their faces stern defiance,

In their hearts the feuds of ages,

The hereditary hatred,

Ключове слово hatred складається з приголосних звуків [ h ], [ t ], [ r ], [ d ], які згідно теорії звукових асоціацій кваліфікуються як страшні. Таким чином, його значення повністю співпадає з характером емоцій, які визиваються його звуковою оболонкою. Цей збіг смислової та звукової складових ключового слова hatred підсилюється словами hereditary, heart з подібним звуковим складом, але значення яких не викликає негативних емоцій. Однак слово hereditary в даному контексті набуває негативного відтінку значення, реалізуючи закладену в семантиці слова можливість розуміти „природжений” як „непереборний, тому що природжений”. В результаті виникає застрашлива картина воїнів, ворогуючих між собою племен, які не готові забути багатовікові чвари і сварки, що підтримується  алітерацією  звуків [ d ] та [ f ] і лексичним значенням слів defiance та feuds.

Отже, у поемі Лонгфелло алітерація, звуконаслідування, наслідування та звукопис набувають особливо важливої ролі, бо вона написана у жанрі неримованого народного епічного твору етноса, що обожнює та поетизує явища природи і наділяє розумом все живе в середовищі його життя.

Алітерація у поемі має функцію підсилення наголосу та сприяє більш чіткій ритмічній організації вірша, заповнюючи в деякій мірі відсутність рими. Найбільш часто зустрічається алітерація пар слів, чи слів, співвідносних по смислу. Алітерація може охоплювати три-чотири слова в рядку. Ритмоутворююча роль алітерації особливо проявляється, якщо вона виникає в наголошених складах двостопного хорея вкінці чи на початку рядка.

В рядку може бути дві пари слів з алітерацією різних звуків. Алітерація одного звука може оформлювати слова в двох рядках. Алітерація також використовується Лонгфелло як засіб виділення ключового слова, підкреслення його значимості, і тоді вона розповсюджується  на декілька рядків, що складають висловлення чи поверх фразова єдність. Комунікативна значимість ключового слова досягається підбором слів, що починаються з того ж звука, що й ключове слово. Таким чином, підсилюється значимість ключового слова, а також може модифікуватися  значення деяких супроводжуючих слів підсиленням одного з компонентів їх значення. Алітерація як засіб виділення ключового слова звичайно охоплює декілька рядків і включає повтор звуків в будь-якій позиції у слові, а також в ненаголошених складах.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *