Последние статьи

Основні шляхи перекладу фразеологічних одиниць

Шрифт:

Визначивши джерела виникнення фразеологічних одиниць та їх основні ознаки, а також проаналізувавши типи перекладу ідіом, доречно вести мову про основні способи перекладу фразеологічних одиниць: фразеологічним еквівалентом, фразеологічним аналогом, калькуванням, описовим перекладом, контекстуальними замінами.

Найкращим способом перекладу образної фразеології без сумніву є використання відповідного фразеологізму в рідній мові. Застосування цього способу перекладу забезпечує не тільки передачу змісту, але й відтворення образності та експресивності англійського виразу.

Фразеологічний еквівалент. Такі образні фразеологічні одиниці в рідній мові, які повністю відповідають по змісту якому-небудь англійському фразеологізму і які базуються на одному з ним образі перекладаються за допомогою еквівалентів (інтернаціональні вирази, які несуть біблійно-міфологічний чи літературний характер):

An old dog will learn no new tricks. — Старого пса новим фокусам не навчиш.

Фразеологічні аналоги. Кількість образних фразеологічних одиниць, які співпадають по змісту та образності в англійській та рідній мовах, порівняно невелика. Значно частіше перекладачеві треба використовувати український фразеологізм, аналогічний по змісту англійському, але, який базується на іншому образі, як наприклад :

1. Absence makes the heart grow fonder. — Відстань посилює почуття.

Shall I tell you why I wanted you to come over? One idealizes people when they are away, it’s true that absence makes the heart grow fonder, and when one sees them again one’s often surprised that one saw anything in them at all. — „Давай я тобі розповім, навіщо я хотів, щоб ти сюди приїхав. Хтось ідеалізує людей, коли їх поруч немає, і це істинна правда, що відстань посилює почуття. А коли ти знову їх бачиш, то часто ти ніяковієш з того, що розумієш — в них немає нічого особливого”.

2. Accidents will happen in the best regulated families. — Нещастя буває і хороших сім ’ ях.

“Now, men, that’s about all”, — he continued, but in the same unctuous voice; “ I’m glad to ‘ave ‘ad the opportunity to conduct this sad ceremony in the proper way. In the midst of life we are in death, and accidents will happen in the best regulated families”. — „А зараз, мабуть все”, — продовжував він тихо; „Я радий, що мені вдалось провести цю сумну церемонію як належало. Коли ми прожили половину життя, виявляється, що ми обвиті смертю, а нещастя буває і у хороших сім’ях”.

3. The leopard cannot change his spots. — Кривого дерева не виправиш. // Щербатого горщика ніколи не поправиш. // З чорного кота білого не зробиш.

What’s this I hear about your sister’s marrying Ginger Ted? You don’t mean to tell me you approve of it. You know Ginger Ted. He’s a bum and there are no two ways about it. Have you told her the risk she’s running? I mean, bringing, sinners to repentance and all that sort of things all right, but there are limits. And does the leopard ever change his spots? – „Чи правда те, що я чула про заміжжя твоєї сестри з Джинжером Тедом?.. Ти ж не схвалюєш цього? Ти ж знаєш цього Джинжера Теда. Він ледар і більше нічого сказати про нього. Ти розповіла їй про той ризик, на який вона йде. Я маю на увазі виховання, гріхи для каяття, і взагалі все таке, але ж є межі. Щербатого горщика ніколи не поправиш.”

4. A living dog is better than a dead lion. — Краще нині горобець, ніж завтра голубець. 

“You don’t know America as well as I do”, he said. They always prefer a live mouse to a dead lion. That’s one of the reasons why I like America”. — „Ти не знаєш Америки так добре, як я знаю її”, сказав він. Вони завжди надають переваги нині горобцеві, ніж завтра голубцеві. І це одна з причин, чому я люблю Америку”.

5. Constant dropping wears away a stone. — Крапля по краплі і камінь довбає. // Не тим крапля камінь довбає, що сильна, а тим, що часто падає.

Conversion may come under many shapes, and it may be brought about in many ways. With some men it needs a cataclysm, as a stone may be broken to fragments by the flurry of a torrent; but with some it comes gradually, as a stone may be worn away by the ceaseless fall of a drop of water. Strickland had the directness of the fanatic and the ferocity of the apostle. —  Зміна може набувати велику кількість форм, і може починатися по — різному.  Деяким необхідний потоп, під час якого  стрімкий потік розіб’є камінь на малесенькі шматочки; а з деякими все відбувається поступово, крапля по краплі і камінь довбає.

6.  Every family has a black sheep. — У бочці з медом — ложка дьогтю.

I suppose every family has a black sheep. Tom had been a sore trial to his for 20 years. He had begun life decently enough… But one day, without warning, he announced that he didn’t like work and that he wasn’t suited for marriage. – „Я думаю, що у кожній бочці з медом є ложка дьогтю. Том був істинною холерою у свої 20 років. Почав він своє життя досить мило… Але одного разу, без попереджень, він об’ явив, що йому не подобається робота і його не задовольняє шлюб”.

7. A friend in need is a friend indeed. — При горі та в лиху годину пізнаєш вірну людину. // У пригоді пізнати приятеля.

I was devoted to Janet, but I knew that there was nothing that thrilled her more than the misfortunes of her friends. She was only too anxious to help them, but she wanted to be in the thick of their difficulties. She was the friend in adversity. Other people’s business was meat and drink to her. — „Я був відданий Джанет, але знав, що нічого окрім нещастя друзів її не хвилювало. Вона хотіла лише допомагати їм, її поглинули їх проблеми. Вона була дійсно тією людиною, про яку кажуть: „У пригоді пізнати приятеля”. Біди інших людей вона повністю пропускала через себе.”

8. Homer sometimes nods. — І на сонці є п’ятна.

You have to accept the crotchets of an author of great parts. Homer sometimes nods and Shakespeare can write passages of empty rhetoric. — “Здебільшого, ви повинні сприймати примхи автора. І на сонці є п’ ятна, і Шекспір міг написати уривки з пустою риторикою”.

9. He laughs best who laughs last. — Почав сміхом, а закінчив слізьми.

I’m opening two new branches next week. They laughed at me when I first came over here. They said I’d go bankrupt. I’ve turned their silly old methods upside down. He laughs longest who laughs last. —  „Я відкриваю два нових філіали наступного тижня. Вони сміялись з мене, коли я вперше розпочав роботу. Вони сказали, що нічого окрім банкрутства мені не світить. А я взяв і перевернув усі їх старі методи з ніг на голову. Почали сміхом, а закінчили слізьми.”

10. Like master, like man. — Який пастух, така і череда. // Яка хата, такий тин. // Який батько, такий син.

She was worth her weight in gold. Her price was above rubies. Richard Harenger beamed with self-complacency when they praised her. “Good masters make good servants”, he said gaily. — „Вона була варта своєї ваги у золоті. Її ціна була вище вартості рубінів. Річард Херінджер засвітився від самовдоволення, коли вони вихваляли її. „Який батько, такий син”, сказав він весело.

11. Ill news travels fast. — Погані вісті не лежать на місці. //  Погані звістки на крилах летять.

“I hear you’ve had a big success tonight, Miss Lambert”. How quickly good news travelled. —  „Я чув, що ви, міс Ламберт, мали сьогодні успіх”. „Погані вісті не лежать на місці” (з елементом антонімічного перекладу).

12. Seeing is believing. — Краще раз побачити, ніж сто разів почути.

Well, I’ll tell you, Miss Grange, seeing’s believing. I don’t ever believe anything till see it in the papers. — „Добре, я скажу так, міс Гранж, краще раз побачити, ніж сто разів почути. Я ніколи не вірив нічому, поки не бачив це на папері”.

13. It is the first step that costs. — Початок завжди найдорожчий.

Her hair was long and thick and as a girl she had been quite vain of it; to cut it off was a very drastic proceeding. This really was burning hair boats behind her. In her case it was not the first step that cost so much, it was the last; but she took it. — „У неї було довге та густе волосся, і вона пишалась ним; відрізати його — було рішучим вчинком. Для неї це значило „спалити всі мости”. У її випадку, початок завжди найдорожчий, але вона зробила це”.

Використання відповідного аналогу забезпечує такий же адекватний переклад англійського фразеологізму, як і у випадку існування фразеологічного еквівалента.

Дослівний переклад (калькування) фразеологічних одиниць. Іноді перекладач, намагаючись зберегти образність оригіналу при перекладі фразеологізму, який немає ні еквіваленту, ні аналогу в рідній мові, вдається до дослівної передачі образу в іноземній фразеології. Такий спосіб може бути застосований в тому випадку, якщо в результаті калькування отримаємо вираз, образність якого легко сприймається українським читачем та не створює враження непридатності загальноприйнятим нормам української мови. Іноді при дослівному перекладі англійського фразеологізму використовують вставні слова : як говориться, як кажуть; ніби підкреслюючи цим, що іноземна фраза приведена дослівно. Дослівний переклад не є фразеологічним перекладом, бо він не використовує готові фразеологічні одиниці, які є у мові перекладу, а кожного разу створює новий образний зворот, чужий рідній мові, хоча і зрозумілий:

1. What is sauce for the goose is the sauce for the gander. — Що для гуски приправа, те й для гусака приправа.

“Does that apply only to men?” “If you insist I’ll admit what is sauce for the gander is the sauce for the goose. The only thing to be said against it is that with a man a passing connection of that sort has no emotional significance, while with a woman it has”. — „Хіба це стосується тільки чоловіків?” „Якщо ви наполягаєте, я відмічу, що „що для гуски приправа, те й для гусака приправа”. Єдине, що можна сказати проти, так це те, що для чоловіка тимчасові відносини не мають емоційного значення, а для жінки мають”.

2. One swallow does not make a summer. – Одна ластівка не робить літа.

It’s no good my saying one swallow doesn’t make a summer, he doesn’t see that it was just a fleece; he thinks the whole thing was due to his own cleverness. – Немає нічого доброго у словах: „Одна ластівка не робить літа”, він не бачить, що це лише була копа волосся, він думає, що все було завдяки його розуму”.

Описовий переклад. Якщо англійський фразеологізм не має в рідній мові еквіваленту або аналогу, а дослівний переклад міг би привести до малозрозумілого буквалізму, перекладачеві необхідно відмовитись від передачі образності та використовувати описовий переклад – з поясненням змісту фразеологічної одиниці за допомогою вільного сполучення слів:

One man’s meat is another man’s poison. — Про смаки не сперечаються.

Контекстуальні заміни при перекладі полягають в тому, що перекладач намагається знайти таку українську ФО, яка хоча і не відповідає по значенню англійському фразеологізму, але з достатньою точністю передає його  зміст у даному конкретному контексті:

1. You can take a horse to the water, but you cannot make him drink. — Силою не будеш милою. // Силою колодязь копати — води не пити.

2. You never know what you can do till you try. — Ділу діло вчить. // Навички майстра роблять. // Очі бояться, а руки роблять.

3. Dog does not eat dog. — Свій своєму не ворог. // Собака собаці хвоста не відкусить.

4. Let well alone. — Не буди лихо, поки воно спить. // Не шукай біди, вона сама тебе знайде.

5. Ask no questions and you will be told no lies. — Багато знати будеш, швидко постарієш.

Окрім проблеми розрізнення фразеологізму, перекладач зустрічається з національно-культурними відмінностями між подібними по смислу фразеологічними одиницями в двох різних мовах. Співпадаючи по смислу, фразеологічні одиниці можуть мати різне стилістичне забарвлення, різну образну основу, різну емотивну функцію. В деяких випадках використання фразеологізму у вихідному тексті будується на використанні можливостей національно-культурного колориту.

Маючи справу з фразеологічними одиницями при перекладі перекладач повинен не тільки знати обидві мови, але й вміти аналізувати стилістичні та культурно-історичні аспекти вихідного тексту у порівнянні з можливостями мови, яка перекладається.

При відсутності безпосередніх відповідників вихідний фразеологізм можна перекласти шляхом пошуку аналогічної фразеологічної одиниці, яка має спільне значення з вихідним. При цьому слід пам’ятати про те, що часто схожі за значенням, але різні за формою фразеологічні одиниці у різних мовах мають різне емоційно-асоціативне забарвлення і не завжди взаємозамінні.

Практично єдиним способом повідомити отримувача тексту, який перекладається про наявність у вихідному тексті фразеологізму є перекладацький коментар.

У будь-якому випадку під час роботи із фразеологічними одиницями у вихідному тексті перекладач, окрім власної пам’яті, може покладатися на цілий ряд тлумачних фразеологічних словників.

Отже, існують такі способи перекладу фразеологічних одиниць – переклад фразеологічним еквівалентом, фразеологічним аналогом, описовим перекладом, контекстуальними замінами та калькуванням, але найкращим способом перекладу образної фразеології, без сумніву, є використання відповідного фразеологізму в рідній мові. Застосування цього способу перекладу забезпечує не тільки передачу змісту, але й відтворення образності та експресивності англійського виразу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *