Последние статьи

Психологія

Висновок з аналітичної психології Карла Густава Юнга

Шрифт:

Десятиліття після смерті Юнга його фігура продовжує чинити вплив на розуми і серця величезної кількості людей по всьому світі, які називають себе психологами юнгіанської орієнтації. Геній Юнга унікальний для 20 століття, масштаб його особистості близький до титанів Відродження, і безперечно вплив його ідей на всі гуманітарні науки, на сам дух сучасного постмодерністського мислення. Психологія Юнга – це його особиста психологія, історія його пошуків, помилок та відкриттів. Її дух глибоко індивідуальний і чужий будь-якій спробі перетворення у фетиш чи взірець для наслідування. Його багатотомна спадщина містить дуже великий корпус ідей, непростих для розуміння і не призначених для якого-небудь утилітарного використання. Тексти Юнга запрошують дослідника зазирнути в іншу реальність, в якій такі слова, як суть, істина, смисл, вбираються у плоть переживань.
Читать далее

Методи аналітичної психології К. Г. Юнга

Шрифт:

Слід відзначити, що сам Юнг заперечував проти перетворення лікування суто технічну або наукову процедуру, стверджуючи, що практична медицина є і завжди була мистецтвом; це відноситься і до аналізу. Тому неможна говорити про методи аналітичної психології у суворому смислі. Юнг наполягав на необхідності залишати всі теорії на порозі консультаційної кімнати і працювати з кожним новим клієнтом спонтанно, не маючи яких-небудь установок чи планів. Єдиною теорією для аналітика є його щира жертовна любов, що йде від серця – арапе в біблійному смислі – і активне дійове співчуття людям. А його єдиним інструментом є вся його особистість, тому що будь-яка терапія здійснюється не методами, а всією особистістю терапевта. Юнг вважав, що психотерапевт в кожному конкретному випадку повинен вирішувати, чи хоче він вступати на ризикований шлях, озброївшись порадою і допомогою. Хоча в абсолютному смислі найкраща теорія – не мати теорій, а найкращий метод – не мати методів, цю установку не слід використовувати захисним чином для виправдання особистого непрофесіоналізму.
Читать далее

Психологічні типи особистості

Шрифт:

Четверту частину свого життя Юнг присвятив створенню книги «Психологічні типи». За цією роботою стоїть колосальний безцінний досвід спостережень і узагальнень одного з найяскравіших мислителів 20 століття. Серед великого корпусу ідей Юнга, кожна з яких потребує глибокого осмислення і незвичайних інтелектуальних зусиль, його типологія являє собою найбільш повну і закінчену роботу, але її злагодженість і переконливість залишається як і раніше лабіринтом, в якому можна легко заблукати, не дивлячись на те, що перед нами методологічно вивірена наукова концепція.
Читать далее

Аналіз і психотерапія. Аналітична психологія Карла Густава Юнга.

Шрифт:

Карл Густав Юнг був одним із засновників психоаналізу, учнем і близьким другом Фрейда. Теоретичні протиріччя і обставини особистого характеру призвели до того, що Юнг створив свою власну школу, названу ним аналітичною психологією. У підході Юнга залишається визнання головної ідеї Фрейда, що сучасна людина придушує свої інстинктивні потяги, часто не усвідомлює своїх життєво важливих потреб і мотиви своїх вчинків. Якщо допомогти їй краще розібратися в ситуації, досліджуючи прояви її несвідомого життя – фантазії, сновидіння, симптоми послабшають.
Читать далее

Карл Густав Юнг

Шрифт:

Психологія Карла Густава Юнга

Карл Густав Юнг – швейцарський психолог, засновник одного з напрямків глибинної психології – аналітичної психології. Один із найзначніших, найскладніших і самих спірних теоретиків психології. Задачею аналітичної психології Юнг вважав тлумачення архетипових образів, які виникають у пацієнтів. Карл Юнг розвив вчення про колективне несвідоме, в образах (архетипах) якого бачив джерело загальнолюдської символіки, в тому числі міфів та сновидінь. Ціль психотерапії, за Юнгом, це здійснення індивідуалізації особистості. Також отримала популярність концепція психологічних типів Юнга: екстравертованих та інтровертованих. Юнг помер в 1961 році, але ось вже без малого століття, а особливо останні 60 років – його ідеї викликають зростаючий інтерес у світі, а послідовники його методу – «психологи-юнгіанці» — продовжують розвивати його методологію стосовно аналізу явищ людської психіки.

Читать далее

Вільгельм Вундт

Шрифт:

Задача психології

Два визначення поняття психології мають перевагу в історії цієї науки. Згідно з одним, психологія – це «наука про душу»: психічні процеси трактуються як явища, з розгляду яких можна зробити висновки про суть, яка лежить у основі метафізичної душевної субстанції. Згідно з другим, психологія – це «наука внутрішнього досвіду». Згідно з цим визначенням, психічні процеси належать особливого роду досвіду, який відрізняється передусім тим, що його предмети дані «самоспостереженню» чи, як називають це останнє, на противагу сприйняття через зовнішні почуття, «внутрішньому» почуттю.

Читать далее